Hlavní menu Rodiny

Rodinná poradna Plzeň - Vaše práva

Práva klientů rodinné poradny vycházející z Listiny základních práv a svobod:

  • • právo na anonymitu,
  • • právo vyjádřit svá přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí,
  • • právo na dodržování nestrannosti, neúplatnosti, poctivosti a rovného přístupu,
  • • právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od dohody i bez udání důvodu,
  • • právo žádat službu vykonávanou s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty,
  • • právo na dodržování všeobecných pravidel etiky,
  • • právo na nejvyšší možnou kvalitu i odbornost poskytované služby,
  • • právo klienta žádat nediskriminující a respektující chování od pracovníka poradny.