Hlavní menu Rodiny

Rodinná poradna Plzeň - naše služby

Nabízíme bezplatně

 • • pomoc lidem ve složité životní situaci,
 • • odbornou psychologickou, sociální a právní pomoc,
 • • podporu a provázení při řešení osobní problematiky,
 • • pomoc při řešení těžkostí v partnerském a rodinném soužití a širších mezilidských vztazích.

S jakými problémy se na nás můžete obrátit?

 • osobní problematika - jde o vztahové a osobní problémy, jako je například nezaměstnanost, individuální reakce na ztrátu blízké osoby, rozpad rodiny, vztahu, psychosomatická problematika,
 • párová problematika - jde o problémy ve vztahu partnerském, manželském, problém mimomanželského vztahu a podobně,
 • rodinná problematika - jde o vztahy mezi členy rodiny, rodičů a dětí, hospodaření, závažné dysfunkce, nesoudržnost rodiny a problematika vícegeneračního soužití,
 • sociální problematika - jde například o problémy vyplývající z tíživé finanční situace rodin, setkávání nezletilých dětí s rodiči po rozvodu apod. V této oblasti spolupracujeme s dalšími návaznými institucemi jako OSPOD, střediska výchovné péče, soudy.

Konkrétní případy problémů, které Vám pomůžeme řešit...

 • • obtíže při seznamování a volbě životního partnera,
 • • nedorozumění a hádky,
 • • nejasnosti v rozdělení kompetencí, práv a povinností členů rodiny,
 • • nesoulad povah a zájmů,
 • • rodičovská bezradnost při výchově dětí, mezigenerační problémy,
 • • odcizení ve vztahu,
 • • podezření na nevěru či odhalení nevěry,
 • • žárlivost,
 • • vyrovnání se s opuštěním partnerem,
 • • osamělost,
 • • rozvodová mediace – pomoc v procesu rozvodu a porozvodovém uspořádání rodinných záležitostí,
 • • násilí v rodině,
 • • závislost na alkoholu, návykových látkách a návykových činnostech,
 • • problémy rodin s nezaměstnaným členem,
 • • problémy rodin s handicapovaným členem,
 • • problémy vztahů v rodinných firmách,
 • • orientace v sociálně – právních otázkách,
 • • řada dalších rodinných, manželských, partnerských i individuálních problémů.